Валюта: грн

Оформяване на рамки

Оформяване на рамки

Рано или късно всяко профилно ателие започва да получава поръчки, при които техните технични възможности са ограничени. И какво да направите? Нали няма да купувате скъпи допълнителни аксесоари, стойността на които чрез рядка употреба никога няма да се изплати? А възможно ли е по някакъв начин да намерите изход от положение? Например, да измислите интересно решение. Иска ми се да се споделям със своите, може би, доста примитивни, обаче действенни идеи.

Размерване на паспарту

При работа с примитивни приспособления за изрязването на паспарту основно време се отделя на правилно размерване на прозореца. Това действие може да бъде направено по-бързо, ако по-рано от отрязъци на картона ще нарежете ивици с различна широчина (4,5,6,7 см), типични за широчина на полета на прозорците, и ще ги използвате като шаблони.

Изрязване на кръга в паспарту от по-голям диаметър

Подобни поръчки хората правят рядко, обаче такива случаи съществуват. Ние излязохме от положение, използвайки ивица 0,5 мм от оргстъкло. На един край можете да прикрепете надявка под 45 градуса от “LOGAN” на двойнолепяща лента с ножче във вътрешна страна (Вие можете да експериментирате с други надявки, обаче тогава трябва да помислите, по какъв начин можете да ги силно, без луфта, да прикрепите).

В мястото, където изляза ножът, прорязвате тясна междина в пластмаса. По-нататък направете отвор със свредел за пирон на разстояние от необходим радиус на кръга. Главно, че никъде не трябва да имате никакъв луфт.

Сега слагате лист ДВП на работна маса, нагоре слагате лист на някакъв нетрябващ картон или тънък линолеум. Слагате нашето паспарту с предната страна нагоре и в центъра слагате пирон. По-нататък – това е работа на техниката! И това е всичко! Сега за Вас никакви кръгове не представяват затруднения!

Оформяване в хартиено паспарту на работи от картон и ДВП

Те сами по себе си са достатъчно тежки и тяхното надежно крепене в «сандвич», за да те няма да изплъзват, става доста трудно. Ние намерихме, според нашето мнение, най-оптимално решение, което може дори да се отнася към «консервационно».

Изрязвайки задната част и паспарту, ние позиционираме работа на заден картон в прозореца на паспарту. След това, снемайки акуратно паспарту, за да не преместява оформената работа, да прилепите към картона по неговия периметър ивици от картона или пянокартона 0,3 см (в зависимост от дебелина на оформявана работа) на двойнолепяща лента. Същата двойнолепяща лента прилепвате на тези ивици от предната страна. Снемайки с нея защитна лента, закрепяваме паспарту.

Оформяваната работа се получава стисната от всички страни, обаче при това с нищо не  зафиксирана. Можете да не се тревожите, че на нея ще се отрази разрушително въздействие на лепяща лента. Ако при това Вие на ивици ще порежете безкислотен картон, а на задната част ще подложите тънък “barrier board”, тогава можете смело да наричате такова крепление почти «консервационно». А ако Вие още по-рано, преди изрязване на прозореца в паспарту, залепите го с вътрешна страна по периметра на прозореца с безкислотни ленти от тип “Lineco” или други, тогава може да се смята и за «консервационен». Стойността на изхарчените материали при това ще израсне незначително.

Разбира се, подобен съвет е далече от английски стандарти на «музейно» оформяване, обаче, започнайки да го практикувате, вие можете да научите клиенти грижовно да се отнасят към своите работи. А там вече не е далече и към качествено «консервационно» рамкиране.

Почистване на кадифено паспарту

Още един много практичен съвет при оформяването в кадифено паспарту, който видях в ювелирни магазини. Много е трудно да почистите кадифено паспарту от праха. Най-прост и примитивен способ – вземате обикновена лепеща лента за опаковки и късче от нея прилепвате по цялата повърхност на паспарту. Към лепеща лента ще прилепне прах, а власинки на материала ще се вдигнат. По такъв начин Вие за няколко секунди ще получите идеално чиста, кадифена повърхност.

Боядисване на ъгъла пред събиране

Пред събиране на рамка с тъмна облицовка се препоръчва да боядисвате напречни отрези от всички страни по периметра с маркер. Цвят на маркера трябва да подберете под цвета на облицовка или по-тъмен. Тогава след събиране Вие ще бъдете освободени от необходимостта да боядисвате светли места в съединение на страните на рамката. Понякога това много сложно се прави във вътрешните ъгли.