Валюта: грн

Рамки за бродерия

Рамки за бродерия

Рамка за оформяване на бродерия. Започвайки работа, Вие можете дори и не подозирате, че направейки последния бод в бродерия, работа над нея все още е далече от своето завършване. Първо, тя трябва да има добро обрамление, което подчертава всичко нейното великолепие, второ, тя трябва да е правилно разместена в избрана рамка, и, в края на краища, ако работа бродираше не за подарък, тя задължително трябва да бъде разместена вкъщи. Всяка рамка има размер, цвят, стъкло. При избора на рамка за бродерия няма точни инструкции. Бродерия с овална форма добре ще изглежда и в овална рамка, и в правоъгълна. Само за  разполагане на овална бродерия в правоъгълна рамка може да се наложи паспарту. Стил на работа, нейния сюжет влияе на широчина на рамка. Рамка за бродерия може да бъде както като тесна ивица, тънка и незабележима, едва напомняща за своето присътствие, така и широка, позволяваща по-пълно да разкрие красота на работата. При избора на рамка трябва да се придържвате едно правило: рамка трябва да отсенва работа, а не я затъмнява. Когато ще определите с размера на рамка, преминаваме към избора на цвят. Много във възприятие на бродерия зависи от правилно избрания цвят на рамка. Точната рецепта няма. Можете да играете с цвята на рамка, подбирайки в нейния тон едната от отсянки на бродерия. Внимателно следите, за да други цветове не посивяват на този фон. Сюжет на бродерия може да подскаже на Вас избор на материала за рамка. За икона, разбира се, ще станат благородни сортове на дърветата, или тяхната имитация. Икони често оформяват в рамки с позлатата, в профила с моделиране. За момичето в кимоно ще стане имитация на бамбук. Често за оформяване на бродерии в рамки се използва «паспарту». Паспарту това е цветен картон, който слагат между рамка и бродерия. Паспарту използват в няколко случая: работите с овални, кръгли форми, или работи, в които бродирана само централна композиция, могат да оформяват с помощта на паспарту в правоъгълна рамка. За това в цветен картон се изрязв отвор по форма на бродерия — овален или кръгъл прозорец на паспарту. Цвят на паспарту може да окаже сериозно влияние на възприятие на бродерия. Той може да стане това звено, което свързва в едно цяло работа и цвят на рамка. Рамка трябва ли да има стъкло? За защита от праха и обезцветяване е прието да използва стъкло при оформяването на бродерии. Някакви бродировачки не използват стъкло, страхувайки се да загубят възприемане на материала, мекостта на възприятие на конци. За да стъкло не дава отблясъци, често използват стъкло, което не дава отблясъци. Ако вие  решихте да използвате рамка със стъкло, тогава приложете го към бродерия и паспарту, сравнете с ефекта от стъкло, което не дава отблясъци.